Teelten en afzet


 

Ploegloos

Sinds 2008 wordt er op ons bedrijf nauwelijks meer geploegd. Dit doen we omdat er aan het niet ploegen een aantal voordelen zitten. De bodem heeft bijvoorbeeld een betere vochtvoorziening, de bodem is stabieler, de toplaag is altijd natuurlijk verweerd en organische voedingsmiddelen blijven waar ze nodig zijn, aan de oppervlakte. Naast deze voordelen is er ook nog het feit dat als je niet ploegt, je ook niet over het land hoeft te rijden, dit scheelt brandstof zowel in het voor- als in het najaar.

 


 

Precisiezaaien

Bijna alle gewassen worden met de precisiezaaimachine gezaaid. Hierdoor kunnen alle zaden op een nauwkeurige en gelijke afstand van elkaar gezaaid worden. Vooral bij onze granen heeft dit een groot voordeel. We hebben weinig zaad nodig waardoor we mooie grove planten kunnen laten groeien. Deze planten zijn minder vatbaar voor ziekten, en kunnen een hogere opbrengst geven.

 

 


 

Proefvelden

Elk jaar hebben we bij ons op het bedrijf wel ergens een proefveld liggen. Voornamelijk in de tarwe. Het doel hiervan is lering te trekken aan het toepassen van diverse zaaimethoden en zo een optimale opbrengst te creëren.

Tarweplant

 


 

Afzet

We telen diverse biologische gewassen. In overleg met de afnemer wordt er vaak bepaald wat er wordt geteeld. Dit zijn onder andere producten als:

- Tarwe en spelt voor de bio-bakker.

- Aardappelen voor friet en consumptie.

- Pompoenen voor de versmarkt.

- Uien rood en  geel.

- Bietjes (kroten) rood of geel.

- Luzerne en grasklaver voor de geitenhouderij

 

Het bouwplan varieert elk jaar afhankelijk van de vraag van de afnemers.

wiedbed